Foredrag for Statens vegvesen

Måndag 31. mai var DRIVERS invitert til å halde eit føredrag om teknologiutvikling og -trendar for Statens vegvesen sin Divisjon Utbygging, temagruppe for teknologi og utvikling. Bård Torvetjønn Haugland stilte med ein presentasjon der han trakk linjer mellom DRIVERS-prosjektet og fortidas visjonar av sjølvkøyrande køyretøy (og tilhøyrande infrastruktur) i eit forsøk på å seie noko… Read More

DRIVERS årlige konsortiummøte

DRIVERS-prosjektet har straks sin første bursdag, hvilken bedre måte å feire litt på forhånd med et kombinert konsortiemøte og workshop for scenarioanalyse! Med hjelp fra våre kolleger på Institutt for psykologi presenterte og diskuterte vi de foreløpige funnene med deltakere fra Norges Lastebileier-forbund, Statens vegvesen, Nord universitet og Norges Forskningsråd.    Etter diskusjonene utforsket vi… Read More