Foredrag for Statens vegvesen

Måndag 31. mai var DRIVERS invitert til å halde eit føredrag om teknologiutvikling og -trendar for Statens vegvesen sin Divisjon Utbygging, temagruppe for teknologi og utvikling. Bård Torvetjønn Haugland stilte med ein presentasjon der han trakk linjer mellom DRIVERS-prosjektet og fortidas visjonar av sjølvkøyrande køyretøy (og tilhøyrande infrastruktur) i eit forsøk på å seie noko… Read More

Policy brief: Kunnskap for transportomstilling

For en stund siden arrangerte DRIVERS sammen med NTNU Energy Transition initiative en workshop hvor vi søkte å belyse sentrale utfordringer i skjæringspunktet mellom ny transportteknologi og samfunnsomstilling frem mot 2050. Workshoppen var godt besøkt. Nærmere 50 gjester fra akademia, næringsliv og forvaltning fikk høre om spennende forskning og problemstillinger fra NTNU, SINTEF og Nord… Read More

Truckspotting: DRIVERS på feltarbeid i Nord-Norge

Førre veke dro DRIVERS til Nord-Norge på feltarbeid. Målsetjinga med turen var å sjå nærmare på Borealis-prosjektet til Statens Vegvesen, kor ulike ITS-løysingar blir testa langs ei vêrprega vegstrekning, samt å lære meir om korleis digitalisering og automatisering påverkar tungtransportsektoren. I denne bloggposten beskriv me noko av det me såg, og kva leietrådar me tenkjer er interessante å følgje vidare. Read More